دختر خانومای جوان که دوست دارند شوهرمورد علاقشونو انتخاب بکنند هم می تونند نظراتشون رو بفرستند و هم اینکه می تونند سلایقشونو ارسال کنند. 

Picture - wedding bouquet. 
fotosearch - search 
stock photos, 
pictures, images, 
and photo clipart